تبلیغات
تکنولوژی هنرهای گرافیک 3D - تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh

خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

صفحات جانبی

نویسندگان

نظر سنجی

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :امید رسیدن
تاریخ:یکشنبه 11 مرداد 1388-11:44 ب.ظ

تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh

تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh


درنرم افزار 3Dsmax اشیاء را برای ویرایش ونیز ثابت كردن وتغییرشكل دادن به Editable ها تبدیل می كنند در 3Dsmax یك شی كه جزء دسته ها standavd primitivies می توان به Editable های مختلف تبدیل ( convert ) نمود. انواع تبدیل ها به شرح زیر می باشد.

 

Editable mesh – Editable patch – Editabe ploygoh – Nurbs –– Editabe spline كه هركدام را درجلسات بعدی به صورت كامل توضیح خواهم داد . دراین جلسه به توضیح مختصری دررابطه با Editabe mesh می پردازم


Mesh :

 

به طور كلی Mesh به معنی تور می باشد وسطح های تشكیل دهندة یك Object كه به صورت مربع هستند را Mesh می نامند.


Convertیك Object :

 

زمانی كه درصحنه یك Object ایجاد می نمایید به سه صورت می توانید آن را Convert یا تبدیل كنید. یك راه این است كه در صحنه برروی شی انتخاب شده راست كلیك كرده ودرقسمت Convert to گزینه Editable mesh را انتخاب نمایید.

 

راه دیگر آن است كه به منوی Modify بروید وبرروی نام شی انتخاب شده راست كلیك كرده وسپس آن را به Editable mesh تبدیل نموده

 

راه دیگری نیز وجود دارد به این صورت كه به منوی Utilities بروید وبروی دكمه Collapse كلیك نموده وشی انتخابی را به Editable mesh تبدیل نمایید.

Editable messh پنج مولفه فرعی دارد كه درزیر توضیح خواهیم داد:

 

Vertex : نقطه ، نوك

Edge : لبه

Face : سطح های سه گوش

Ploygon : چند گوش ها

Element : یك عنصر از شی

دراینجا پارامترها وكلید های مربوط به گزینه Vertex را توضیح خواهیم داد.


قسمت Selection

 

دراین قسمت همان طور كه ازنام آن پیداست برای انتخاب ومراحل انتخاب می باشد.
با فعال نمودن Vertex پارامترهای مختلفی روشن می شود درقسمت Selection این گزینه ها روشن است.

Ignore Back Facing : به كمك این گزینه زمانی كه ما داریم یك قسمتی یا یك Vertex را انتخاب می كنیم Vertex های پشتی انتخاب نمی شوند.

Show Normal : به وسیله این گزینه زمان انتخاب یك Vertex نرمال آن نیز نشان داده می شود ( در رابطه با نرمال ها دو دروس قبل توضیحاتی را داده ایم )

گزینه vertex Hidde های انتخابی را مخفی می سازد. وگزینه Unide All تمام Vertex ها را نمایان می سازد .

به كمك Named Selectione می توان ازگروه های انتخاب شده كپی هایی را برداشت.


قسمت Soft selection

 

به كمك این گزینه می توانید یك جاذبه دراطراف Vertex انتخاب شده ایجاد نمایید وبه این ترتیب یك حركت وجابجای نرمی را داشته باشید.
بازدن دكمهUse soft selection شما این قابلیت را فعال میكنید.

 

بعد ازفعال كردن چندگزینه روشن می شود كه درزیر آنها را توضیح خواهم داد.

گزینه Falloff میزان میدان مغناطیسی دور Vertex انتخابی را زیاد می كند.

گزینه Pihcn میدان مغناطیسی را نیش گون و تیز می كند.

گزینه Bubble میزان میدان مغناطیسی را هموار وتپه ای شكل می كند.


قسمت Edit geometry

 

دراین قسمت ابزار و وسایل ویرایش ( Edit ) شی را دارید.

گزینه Create می تواند Vertex خلق نماید وگزینه Pelete نقاط ( Vertex ها ) را ازبین می برد.

به وسیله گزینه Attach می توانید شی دیگر را به داخل این مجموعه وارد نمایید وجزء Element این مجموعه نمایید.

به كمك كلید Detach می توان نقاط انتخابی را ازمجموعه جدانمود وبه یك شی جدا ومستقل تبدیل نمود.

 

گزینه Chamrfer شی رابه صورت پخ دار می كند یا یك Vertex را به چند Vertex تبدیل می نماید.

 

گزینه Slice plane به كمك این گزینه می توان یك شی رابرش داد به دو صورت یكی به این شكل كه از هرجا كه شی را برید یك Seqment یا Edqe ایجاد می نماید یا شی رادرهرجای كه برش می دهد آن شی از آن قسمت به دونیم تبدیل می شود وهمچنین Plane ایجاد شده میزان محدوده برش و زاویه آن را معیین می سازد . برای دونیم شده جدا شدن شی از گزینه Split استفاده می شود . زمانی Slice plane را می زنید دكمه Slice كه دركنار آن می باشد فعال می شود بازدن Slice شی بریده می شود.


قسمت Weld

 

دراین قسمت ما می توانیم نقاط را به یكدیگر جوش بدهیم ومتصل كنیم . با انتخاب چند Vertex وزدن گزینه Selected نقاط به یكدیگر چسبیده ومتصل می شدند.

 

فیلد عددی كنار گزینه Selected میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك كرده وچسبانده ، بازدن دكمه Target شما می توانید یك نقطه را به عنوان هدف داشته و Vertex را حركت دهید وبه هدف نزدیك كرده وبه آن نقطه جوش دهید. فیلد عددی كنار گزینه Target میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك و می كشاند.


گزینه Remove lsolated vertices

این گزینه Vertex های جدا از شی مورد نظر درصحنه را پاك می كند وازبین می برد البته به غیر از نقاط انتخابی .


گزینه View align

 

این گزینه Vertex های انتخابی را به نمای جاری ردیف و همتراز می كند.


گزینهGrid align

 

این گزینه Vertex های انتخابی را به مشبك های ( Graid) صفحه هم ردیف و هم تراز می كند.


Make planar

به كمك این گزینه Vertex های انتخاب شده را براساس جهت نرمال سطح ها هم ردیف وهم سطح می سازد.


گزینه Collapse

به كمك این گزینه تمام نقاط انتخاب شده متلاشی می شوند وازبین رفته وبه یك نقطه واحد مركزی تبدیل می شوند.

نوع مطلب : 3d max