تبلیغات
تکنولوژی هنرهای گرافیک 3D - Reactor

خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

صفحات جانبی

نویسندگان

نظر سنجی

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :امید رسیدن
تاریخ:یکشنبه 11 مرداد 1388-11:41 ب.ظ

Reactor

Reactor

Reactor ها برنامه هایی هستند كه به ما این اجازه را می دهند كه صحنه هایی با پیچیدگی زیاد را به آسانی وسرعت باسازی كنیم . به وسیله آنها می توان قیدها واتصالات گوناگونی را ایجاد نماییم ورفتارهایی مانند باد وموتور را به آسانی می توان انجام داد.
در شروع كار شی مورد نظر خود را ایجاد نمایید وبه وسیله Peactor خصوصیات فیزیكی را به آن نسبت دهید. اشیاء را می توان متحرك ساخت یا ثابت نمود یا آنهارا به كمك قیدها به همدیگر متصل نمود . بعد از نسبت دادن این خصوصیات می توانید جلوه های طبیعی درصنحه خود داشته باشید.
Reactor پنجره ای را دارا می باشد كه می توان به كمك آن پیش نمایش ازمتحرك سازی یا صحنه را داشت وتمام تنظیمات را به صورت Realtime زمان واقعی داشت. حتی می توانید دراین پنجره به گردش نیز بپردازید . وسپس با كلیك كردن دوباره به صحنه خود وارد شوید.

آشنایی با پارامترهای Reactor
دراینجا شما با پارامترهای Reactor ونیز نوع كاركردن و چگونگی دسترسی آسان به آنها را خواهید آموخت.
به طور كلی چهار راه برای پیدا كردن واستفاده نمودن Reactor ها وجود دارد كه درزیر آنها را توضیح خواهم داد:


1-استفاده ازنوار منو:

 

با استفاده ازنوار منوی Reactor می توانید به تمام ابزار وقیدها ونیز لفافه های فضایی Reactor ها دسترسی داشته باشید. بازدن و رفتن بروی این منو باز می شود وآماده استفاده .

 

2-استفاده از پانل Create :
به كمك پانل Create ورفتن به قسمت Helpers ها می توانید ازReactor استفاده نمایید.

 

3-استفاده ازReactor bar
به كمك قسمت Reactor bar می توانید به امكانات این برنامه دسترسی داشته باشید.

 

4-استفاده كلید های میانبر راست كلیك Alt+shiftt
زمانی كه درصحنه دو دكمه Alt+shift را نگه دارید وسپس راست كلیك نمایید منوی فرعی برنامه Reactor باز می شود.

خوب تا اینجا راه و روش های گوناگون رسیدن به این برنامه را آموختید حالا وقت آن رسیده كه كار را با Reactor آغاز نماییم

 

البته خاطرنشان كنم كه یك سری دیگر ازامكانات Utilites می باشد مانند پنجره پیش نمایش وشبیه سازی یا تغییر جهان وغیر…………

 

 

 

 

 

بدنه های محكم یا سخت Riqid Bodies اصلی ترین بلوك های ساخت درمحیط Reactor به شمار می روند . هرشی كه قابل تغییر نباشد را مثل یك میز یا یك كلید را می توان یك Riqid Bodies نامید هرشی درصحنه را می توان به عنوان یك Riqid Bodies بدنة سخت تبدیل نمود. امكان دارد كه شی كه شما می خواهید به بدنة سخت تبدیل كنید از چند شی تشكیل شده باشد. دراینجا اسم این بدنة سخت را Compound riqid body می نامند.

 

ممكن است بدنه سخت مورد نظرشما در بسطر زمان متحرك سازی شده باشد وتغییرشكل دهد آن وقت است محدوده بدنه سخت شما همان فریم اول می باشد.

یك تمرین:

یك صحنه جدید ایجاد نمایید ودرصحنه یك شی Box ایجاد نمایید . وهمچنین یك Plane درصحنه خلق نمایید. شی Box را انتخاب نمایید.

 

به ترتیب Reactor > openoproperty Editor را انتخاب نمایید. پارامتر mass شیوه وقوع برخورد سایر اشیاء ونیروی خارج شده را تعیین می نماید اگر این پارامتررا معادل صفرقرار دهید شی در طول متحرك سازی درجای خود ثابت می ماند وبقیه اشیاء با آن برخورد می كنند . این مقدار برای Box معادل 60 قرار دهید و برای Plane معادل صفرتنظیم نمایید.
پارامترFrection میزان و ضریب اصطحكاك می باشد. این پارامتر میزان نرمی حركت شی برروی اشیاء دیگر را تعیین می نماید كه برای هردوشی 5% كافی می باشد.
پارامتر Elasticity تاثیر برخورد اشیاء را تعیین می نماید یعنی زمان برخورد شی با چه شتاب و جهشی برگردانده شود. برای شی Box معادل 5/2 وبرای شی Plane معادل 2% را تعیین نمایید.
گزینه Inaective اگر فعال باشد آنگاه بهنگام شروع متحرك سازی آن شی غیر فعال است.
وبرای فعال شدن باید با یك شی دیگر تقابل داشته باشد یا باحركات ماوس آن را حركت دهیم بعنوان مثال اگر یك شی را درهوا قرار دهید وپارامتر mass را به آن نسبت دهید وكادركنترلی Inactive را برای آن فعال كنید هنگامیه متحرك سازی را شروع كنید شی درهواباقی می ماند این كار را برای شی Plane انجام می دهیم وگزینه Inactive را فعال می كنیم .
اگر گزینه فعال باشد دراین زمان دیگر این شی با اشیاء دیگر برخورد نخواهد داشت وازداخل آنها گذر خواهد نمود.

 

ایجاد یك Reactor
در Reactor ها اكثر قیدها ومجموعه ها دارای آیكون خاص به خود می باشند . این آیكون ها در صحنه نمایش داده می شود ولی قابل رندر نمی باشد.

 

گزینه Disable all collisions
اگر این گزینه فعال باشد دراین زمان دیگر این شی با اشیاء دیگر برخورد نخواهد داشت واز داخل آنها گذر خواهد نمود.


گزینه Unyielding
اگر كادر كنترلی Unyielding فعال باشد آنگاه شی متحرك سازی قبلی را ازمحیط 3Dsmax دریافت می كند.

 


گزینه Phantom
كادر كنترلی Phantom اگر برای یك شی فعال باشد آن شی داخل صحنه حضور فیزیكی نخواهد داشت و از درون سایر اشیاء عبور می كند.

 

گزینه Simulation geometry
زیر قسمت Simulation geometry می توانید نوعی شی جایگزین ( نایب ) برای شما داخل صحنه خود ایجاد نمایید تا عملیات را سریعتر وراحتر انجام دهید. برای هردوشی داخل صحنه از روش Mesh cohvex hull استفاده نمایید.
تااینجا پیچیدگی و گنگی این سیستم برای شما بازشده وترس شما ازاین سیستم فروریخت.
این فایل را درپوشه ای به نام Reactor كه درست می كنید ذخیره نمایید.
ادامه درقسمت بعدی ....

 


آموزش برنامه Reactor
در ادامه آموزش های قبلی و مطالب Reactor ها می خواهیم اشیاء تركیبی را معرفی كنیم.
Rigid body

می دانید كه Rigid body ممكن است شامل یك یا چند شی باشد. اگر خصوصیات فیزیكی را به یك شی نسبت داده و سپس آن را به یك مجموعه Rigid body اضافه كنید می گوییم مجموعه شامل یك شی ابتدایی است. اما می توانید مجموعه Rigid body متشكل از چند شی ایجاد نمایید. ابتدا باید اشیاء را گروه بندی نمایید . سپس گروه را به یك مجموعه بدنه سخت اضافه می كنید اعضای گروه آنگاه اشیاء ابتدایی مجموعه Rigid body می شوند.
1Download این فایل را كنید.
2 H كلید را بزنید و نام گروه را كلیك نموده و دكمه Select را انتخاب كنید.
3) بترتیب Reactor> open property editor در نوارمنو را كلیك كنید. همانگونه كه ملاحظه می كنید امكان تغییر پارامتر Mass وجود ندارد.
4) بترتیب Group > un group در نوار منو كلیك كنید اكنون هریك از اشیاء جداگانه انتخاب نموده خصوصیات فیزیكی آن را تغییر دهید.
5) سپس بترتیب Group>Group در نوار منو كلیك كنید.

 

 


--------------------------------------------------------------------------------
Rigid body collection

این مجموعه یك شی كمكی Reactor است كه بعنوان یك نگهدارنده برای بدنه های سخت عمل می كند هرگاه یك مجموعه Rigid body درصحنه ایجاد نمایید می توانید به هر تعداد اشیاء معتبر را به این مجموعه اضافه نمایید .
1) داخل پانل Reactor دكمه Rbcollection را فعال كنید یا در نوار ابزار سمت چپ پنجره اصلی دكمه create rigid body collection را فعال نمایید.

 

2) داخل یكی از دیدگاه ها كلیك نموده و دكمه ماوس را رها كنید.آیكون مجموعه بدنه سخت آشكار خواهد شد.

 

3) پانل Modify را بازكنید پایین پانل دكمه Pick رافعال كنید. بر روی شی Rigid body داخل صحنه كلیك كنید دوباره دكمه Pick را فعال نموده و شی مورد نظر را كلیك كنید.

 

4) اگر تعداد اشیاء مورد نظر زیاد است پایین پانل دكمه Add را كلیك نموده و سپس نام همه اشیاء مورد نظر را انتخاب نموده و دكمه Select را بزنید.
5) بترتیب Reactor > create animation در نوارمنو را كلیك كنید یك پیام آشكار شده و متذكر می شود كه از شی Concave استفاده نمایید. دكمه Close را كلیك كنید. شی Sphere را انتخاب كنید بترتیب Reactor > open property editor درنوار منو را كلیك كنید گزینه Concave mesh زیر قسمت Simulation geometry را انتخاب نمایید. برای سایر اشیاء نیز به همین روش عمل كنید.
6) بترتیب Reactor>create animation را كلیك كنید دكمه Ok و سپس دكمه Continue را كلیك كنید متحرك سازی را اجرا نمایید فقط كره سقوط می كند چون دارای ماده سنگین است.
7) این فایل را در پوشه Reactor كه ساختید ذخیره نمایید.

نوع مطلب : 3d max